Presentations
Dapr (Distributed Application Runtime) - 1
Dapr (Distributed Application Runtime) - 1
· ☕ 0 
Bu sunumda modern mikroservis mimarileri için güçlü bir sidecar aracı olan Dapr'ı (Distributed Application Runtime) keşfedeceğiz. Sunumda değinilecek Dapr konuları: Service Invocation (Servis Çağırma), State Management (Durum Yönetimi), Secrets Management (Gizli Veri Yönetimi), Configuration (Yapılandırma), Resiliency (Dayanıklılık).

Fourth
Fourth
· ☕ 0 
My fourth presentation

Third
Third
· ☕ 0 
My third presentation

Second
Second
· ☕ 0 
My second presentation

First
First
· ☕ 0 
My first presentation